فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 910 مجموعه جشنواره یونان
شماره: 910
كشور: Greece
دوره: 2023
زمان برگزاري: دی 1401
پذيرش: 36 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH910 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز123/2023و انجمن عکاسان امریکا شماره مجوز 2023-49 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب آنها محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره در سالن SANTORINE، عکس " marriage" از سید رضا جوادی موفق به کسب روبان افتخار فیاپ گردید.


و در مجموع 36 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سالن  CRETE:


علیرضا پورخان (3عکس)،  فرزین ناظم زاده (2عکس)، سید رضا جوادی (2عکس)، علی سامعی (2عکس)


سالن SANTORINE:


سید رضا جوادی (6عکس)، فرزین ناظم زاده (2عکس)، علیرضا پورخان (1عکس) 


سالن MYKONOS:


علیرضا پورخان (3عکس)،  فرزین ناظم زاده (3عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، علی سامعی (1عکس)


سالن RHODES:


سید رضا جوادی (4عکس)، فرزین ناظم زاده (3عکس)، علی سامعی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران