فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 908 ویتنام
شماره: 908
كشور: Vietnam
دوره: 2023
زمان برگزاري: آذر 1401
پذيرش: 20 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH908 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/010 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


آرلن کشیشیان عکس"Perspective " مدال طلا ISF و عکس "Sherias eyes" روبان افتخار VAPA را از آن خود نمود.


و در مجموع 20 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


کیارنگ علایی (8عکس)، آرلن کشیشیان (6عکس)، علیرضا پورخان (6عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران