فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 905 LAKDIVA
شماره: 905
كشور: Sri Lanka
دوره: 2022
زمان برگزاري: آذر 1401
پذيرش: 25 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH905 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/627 و  انجمن عکاسی آمریکا PSA شماره مجوز، 2022-643 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


میرعلی پرندک عکس "Tawaf" مدال طلا فیاپ، سعید ثابت قدم مقدم عکس"Rain and fish" و عکس "shahrekord1" تقدیر SSR و علیرضا پورخان عکس"Towers in Clouds" تقدیر SSR


و در مجموع 25 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید ثابت قدم مقدم (8عکس)، میرعلی پرندک(6عکس)، حسین داودی (6عکس)، علیرضا پورخان (5عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران