فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 902 سونی
شماره: 902
كشور: انگلستان
دوره: 2023
زمان برگزاري: آبان 1401
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

نتایج این جشنواره برای شرکت کنندگان ارسال گردید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران