فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 901 مجموعه جشنواره های پاییزی رومانی
شماره: 901
كشور: Romania
دوره: 2022
زمان برگزاري: آبان 1401
پذيرش: 21 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH901 در سایت فوکوس اعلام شده بود فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/588-591 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب آنها محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


دراین جشنواره عکس "Perspective" از آرلن کششیشان موفق به کسب  دیپلم داوران در سالن Transylvania گردید.


و در مجموع 21 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سالن  MOLDAVIA:


آرلن کشیشیان (2عکس)، فریدون دلیری(1عکس)


سالن Transylvania:


آرلن کشیشیان (6عکس)، فریدون دلیری (۱عکس)


سالن VARADINUM:


آرلن کشیشیان (۳عکس)، علیرضا پورخان (۱عکس)


سالن Wallachia:


آرلن کشیشیان (۴عکس)، علیرضا پورخان (۲عکس)ُ، فریدون دلیری(1عکس)


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران