فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 889 CONCEPT PHOTO
شماره: 889
كشور: Bosnia & Herzegovina
دوره: 2022
زمان برگزاري: مهر 1401
پذيرش: 20 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH889 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/629 و انجمن عکاسی امریکا، PSA، شماره مجوز 635-2022برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره عکس "scarecrow" از حسین داودی، مدال طلا سالن و عکس "move" از محمد استکی مدال طلا IIAP را دریافت نمودند.


و در مجموع 20 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (6عکس)، حسین داودی (6عکس)، فرزین ناظم زاده (2عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)، علی سامعی (2عکس)، علیرضا پورخان (1عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)، رسول محمدی (1عکس)، فاطمه معینی فر(1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران