فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 875 انجمن داروسازان ترکیه-رایگان
شماره: 875
كشور: Türkiye
دوره: 2022
زمان برگزاري: مرداد 1401
پذيرش: 5 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH875 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر  فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره پاتروناژ 2022/426برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


و در مجموع 5 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


بهنام خوش‌باطن (1عکس)، احسان نیکفرجام (1عکس)، احسان مرادی (1عکس)، ایمان یدملت (1عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران