فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 873 آلاداغ-رایگان
شماره: 873
كشور: Türkiye
دوره: 2022
زمان برگزاري: مرداد 1401
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH873 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ شماره پاتروناژ 2022/445  برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید عرب زاده (4عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (3عکس)، بهنام خوش‌باطن (3عکس)، حسین داودی (2عکس)، امین بهجت (2عکس)، علی ثقفی (1عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، زینب مختاری (1عکس)، امیرحسین هنرور (1عکس)، کیارنگ علایی (1عکس)


 


 


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران