فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 872 DPW SUMMER CIRCUIT 2022
شماره: 872
كشور: Serbia
دوره: 2022
زمان برگزاري: مرداد 1401
پذيرش: 51 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 19
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH872 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/328-30  برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب آنها محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


سالن Novi Sad:


مهدی زابل عباسی  3عکس " Horizon"، " poverty game" و " namaz " و محمد رضا پوریان عکس " Pride and prejudice" تقدیر سالن را دریافت نمودند.


سالن Aleksinac:


مهدی زابل عباسی عکس " tired dog" مدال طلا فیاپ و عکس " linchan" تقدیر فیاپ، آرلن کشیشیان 2عکس "Beauty in the dark" و " Isfahan"، سید رضا جوادی  عکس " Homemade bread"، سید احسان مرتضوی عکس " Cat and Blue"، محمد رضا پوریان عکس " Frightene" و احمد سامعی عکس "Elham 3852" تقدیر سالن را دریافت نمودند.


سالن Kula:


مهدی زابل عباسی عکس " Black face " مدال طلا FSS و عکس " Fishing" تقدیر سالن، امین بهجت 2عکس " Attari" و " team change snow"، سید رضا جوادی عکس " Brick kiln"، علی سامعی عکس" Mudy Face 1" و احمد سامعی عکس "Snow walking 01" تقدیر سالن را دریافت نمودند.


و در مجموع 51 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سالن Novi Sad:


مهدی زابل عباسی (6عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، آرلن کشیشیان (3عکس)، امین بهجت (3عکس)، احمد سامعی (3عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)، علی سامعی (1عکس)


سالن Aleksinac:


امین بهجت (6عکس)، مهدی زابل عباسی (3عکس)، سید رضا جوادی (2عکس)، آرلن کشیشیان (2عکس)، احمد سامعی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)


سالن Kula:


مهدی زابل عباسی (3عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، احمد سامعی (2عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)، امین بهجت (1عکس)، علی سامعی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران