فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 871 بزرگداشت رها بیلر
شماره: 871
كشور: Türkiye
دوره: 2022
زمان برگزاري: خرداد 1401
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH871 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ شماره پاتروناژ 2022/149  برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره 2عکس "LOOK UP" و "A CLOUDY DAY IN THE GHESHLAGH" از حسین داودی موفق به دریافت جایزه ویژه SFD گردید.


و در مجموع 9 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید عرب زاده (7عکس)، سید مرتضی طباطبایی (1عکس)، حسین داودی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران