فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 861 3x STATION
شماره: 861
كشور: لهستان
دوره: 2022
زمان برگزاري: اسفند 1400
پذيرش: 11 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

در این جشنواره عکس "elina eyse" از محمد استکی موفق به دریافت مدال طلا فیاپ، عکس " love time" از از محمد استکی موفق به دریافت مدال نقره فیاپ، عکس " Blacksmith " از میتراسادات امینی موفق به دریافت مدال برنزIAAP  و عکس " best time " از محمد استکی موفق به دریافت روبان فیاپ شدند.


و در مجموع 11 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (7عکس)، احمد سامعی (1عکس)، علی فلاح زاده (1عکس)، میتراسادات امینی (1عکس)، سعید نباتیان (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران