فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 860 فوتو پرسپکتیو
شماره: 860
كشور: بوسنی و هرزگوین
دوره: 6
زمان برگزاري: بهمن 1400
پذيرش: 50 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره عکس "Teamwork" از سعید ثابت قدم مقدم موفق به دریافت مدال طلا فیاپ شد.


و در مجموع 50 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (8عکس)، حسین داودی (6عکس)، امیدرضا پورنبی (5عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (5عکس)، سید رضا جوادی (5عکس)، کیارنگ علایی (4عکس)، ابراهیم بهرامی (۳عکس)، علی ثقفی (۳عکس)، علی سامعی (۳عکس)، آرلن کشیشیان (۲عکس)، مهیار مجرب (۲عکس)، مهدی خواجه پور (۲عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)، سامان علی نژادیان (۱عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران