فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 858 لیسبو آ
شماره: 858
كشور: Portugal
دوره: 4
زمان برگزاري: بهمن 1400
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره عکس "زندگی ساده" از محمد استکی موفق به دریافت مدال طلا فیاپ و عکس "طواف" از میرعلی پرندک، عکس "چشمان زیبا" و "ترس" از محمد استکی، عکس "در جستجوی غذا" از اویس غفاری و عکس " glossy lbis" از سید رضا جوادی موفق به تقدیر هیات داوران شدند.


و در مجموع 21 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (7عکس)، کیارنگ علایی (6عکس)، سید رضا جوادی (4عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)، محمد افشار شاندیز(1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران