فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 857 یادبود ییلگور 2022
شماره: 857
كشور: ترکیه
دوره: 2022
زمان برگزاري: بهمن 1400
پذيرش: 36 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH857 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2022/126 ) برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در 2 بخش برگزار شد:  • زندگی

  • پرتره


 


و در مجموع 36 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (5عکس)، امیرحسین یوسفی کیساری (3عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)، ابراهیم بهرامی (1عکس)، انسیه عبدالهی مهر (2عکس)، قدرت الله سلیمانی فر (1عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، مرجان تقی پور (3عکس)، مریم خالقی زاده (2عکس)، میثم عبدلی (1عکس)، میتراسادات امینی (1عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، سعید عرب زاده (4عکس)، سعید هادی پور (1عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (1عکس)، شیرکو مام آقا (4عکس)، علی سامعی (2عکس)


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران