فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 846 CONCEPT PHOTO 2021
شماره: 846
كشور: بوسنی و هرزگوین
دوره: 4
زمان برگزاري: آبان 1400
پذيرش: 12 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH846 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ577 /2021) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2021-1671) برگزار شده برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و  PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  • آزاد رنگی (PID Color)

  • آزاد تک رنگ (PID Monochrome)

  • طبیعت (ND)


 


عکس At sunset  از امیدرضا پورنبی در این جشنواره موفق به دریافت مدال طلای جشنواره گردید.


 


در مجموع 12 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امیدرضا پورنبی (4عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، آرلن کشیشیان (2عکس)، سید احمد رضا علوی پویا (2عکس)، علی سامعی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران