فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 809 MAHFUZ ULLAH MEMORIAL
شماره: 809
كشور: بنگلادش
دوره: 5
زمان برگزاري: بهمن 99
پذيرش: 34 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH809 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ007 /2021) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  • آزاد رنگی

  • آزاد تک رنگ

  • گردشگری

  • طبیعت


 


 


جوایزکسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر میباشد:


عکس Prayer in war zones از احمد خطیری FIP Gold. عکس Musical از امیرحسین یوسفی کیساری FIAP Ribbon. عکس Grandpa از کیارنگ علایی GPU Ribbon و عکس the Mother از ایشان FIP Ribbon.


در مجموع 34 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سید احسان مرتضوی (6عکس)، کیارنگ علایی (6عکس)، احمد خطیری (5 عکس)، محمد استکی (5عکس)، حمید محمد حسین زاده هاشمی (4عکس)، امیرحسین یوسفی کیساری (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، فريدون دليري (2عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران