فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 802 آساهی شیمبون
شماره: 802
كشور: ژاپن
دوره: 81
زمان برگزاري: آبان 99
پذيرش: 2 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

­­­اين جشنواره با کد PH802 در سایت فوکوس اعلام شده است.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:  • موضوع آزاد


دو عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره موفق به دریافت مدال شده است:


عکس piggyback از امین مهدوی، عکس dance از مریم خالقی زاده.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس