فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 783 حقیقت اکولوژیکی
شماره: 783
كشور: اسلونی+بلغارستان+صربستان
دوره: 1
زمان برگزاري: ارديبهشت 99
پذيرش: 37 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:

اين مجموعه جشنواره که شامل سه جشنواره در کشورهای صربستان، اسلونی و بلغارستان بود با کد PH783 در سایت فوکوس اعلام شده بود زير نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،  (با شماره پاتروناژ 2020/273-5) و انجمن عکاسی آمریکا ،PSA، (با شماره پاتروناژ 2020-153 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP وPSA   محاسبه مي شود.


 


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:


• موضوع آزاد رنگی


• موضوع آزاد تک رنگ


• موضوع طبیعت


• آب


• چشم انداز


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس