فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 778 مجموعه جشنواره NSAPK
شماره: 778
كشور: صربستان-مونتنگرو
دوره: 5
زمان برگزاري: بهمن 98
پذيرش: 56 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH778 در سایت فوکوس اعلام شده بود زير نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،  (با شماره پاتروناژ 2020/081-084) و انجمن عکاسی آمریکا ،PSA، (با شماره پاتروناژ 2020-120 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP وPSA   محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگمو

  3. موضوع پرتره

  4. موضوع زن


 


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در سالن Novi Sad:


عکس End of the day از امیدرضا پورنبی Salon HM.


در سالن Kotor:


عکس Mudy Face 7 از علی سامعی Salon Gold medal. عکس People and flowers از سید احسان مرتضوی Salon HM2.


عکس های پذیرفته شده از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در سالن Novi Sad:


امیدرضا پورنبی (۴عکس)، سید احسان مرتضوی (۳عکس)، ابراهیم بهرامی (۲عکس)، عرفان ربیعی دستجردی (۲عکس)، علی سامعی (۱عکس).


 


در سالن Aleksinac:


سید احسان مرتضوی (۵عکس)، عرفان ربیعی دستجردی (۴عکس)، سید رضا جوادی (۲عکس)، ابراهیم بهرامی (۱عکس)، المیرا فروزانی (۱عکس)، نوید ذره بین ایرانی (۱عکس).


 


در سالن Podgorica:


علی سامعی (۵عکس)، المیرا فروزانی (۴عکس)، عرفان ربیعی دستجردی (۳عکس)، ابراهیم بهرامی (۲عکس)، سید احسان مرتضوی (۲عکس).


 


در سالن Kotor:


سید احسان مرتضوی (۴عکس)، عرفان ربیعی دستجردی (۳عکس)، علی سامعی (۳عکس)، ابراهیم بهرامی (۲عکس)، المیرا فروزانی (۱عکس)، نوید ذره بین ایرانی (۱عکس).


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس