فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 752 آساهی شیمبون-چاپی
شماره: 752
كشور: ژاپن
دوره: 80
زمان برگزاري: مهر 98
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

این جشنواره با کد PH752 در سایت فوکوس اعلام شده است و در یک بخش برگزار شد:  • عکس های چاپ شده با موضوع آزاد


 


هیچیک از اعضا کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره موفق به دریافت جایزه یا کسب پذیرش نشده اند.


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس