فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 694 PSA-فوتوژورنالیسم
شماره: 694
كشور: امریکا
دوره: 2018
زمان برگزاري: تیر 97
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH693 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ100 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع فوتوژورنالیسم

  2. موضوع علایق انسانی


در این جشنواره شش عکس از آقای داود اکبرزاده آبکنار و سه عکس از آقای فرزین ناظم زاده پذیرفته شده است.


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس