فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 682 دانوب
شماره: 682
كشور: 4 کشور-، بلاروس-صربستان-بلغارستان-رومانی
دوره: 3
زمان برگزاري: ارديبهشت 97
پذيرش: 165 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 8
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH682 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاترون258-259-260-261 /2018) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP وPSA  محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع طبیعت

  4. موضوع آب


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در بخش Romania عکس Khara Desert2 از امین دهقان FIAP HM. عکس heaven از امین نظری SALON HM. عکس Bold از امین مهدوی MoL HM.


در بخش Belarus عکس Bold از امین مهدوی Gold FIAP medal. عکس coalminers از ابراهیم بهرامی Gold BCAP medal. عکس KHARA DESERT2 از امین دهقان Gold MoL medal. عکس flying harmony از احمد خطیری FIAP HM. عکس water tracer 1 از کاوه مناف زاده BCAP HM.


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن Serbia، 43 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


امین دهقان (8عکس)، امین مهدوی (7عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، رضا عاملی پور (4عکس)، کاوه مناف زاده (4عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، عبدالمعید معروفی (3عکس)، احسان جزینی (2عکس)، امیرحسین هنرور (2عکس)، بهرام یزدان پناه (1عکس)، پرویز نوری زاد (1عکس)، سیامک جعفری (1عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس)، محمدسپهر پیش بین (1عکس)، ملیحه میرزاخانیان (1عکس).


در سالن Romania، 33 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (5عکس)، امیر نظری (4عکس)، امین دهقان (4عکس)، امین مهدوی (4عکس)، احسان جزینی (3عکس)، رضا عاملی پور (3عکس)، عبدالمعید معروفی (3عکس)،  احمد خطیری (2عکس)، کاوه مناف زاده (2عکس)، ملیحه میرزاخانیان (2عکس)، ابراهیم بهرامی (1عکس).


در سالن Bulgaria، 40 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


کاوه مناف زاده (8عکس)، امین مهدوی (6عکس)، امین دهقان (4عکس)، رضا عاملی پور (3عکس)، ابراهیم بهرامی (2عکس)، احسان جزینی (2عکس)، امیرحسین هنرور (2عکس)، پرویز نوری زاد (2عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، محمدسپهر پیش بین (2عکس)، بهرام یزدان پناه (1عکس)، عبدالمعید معروفی (1عکس)، علیرضا ایلخانی قلجائی (1عکس)، محمود کاملی (1عکس)، مهلا عربی خوان (1عکس).


در سالن Belarus، 49 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


کاوه مناف زاده  )7عکس)، امیرحسین هنرور (4عکس)، امین دهقان (4عکس)، ابراهیم بهرامی (3عکس)، احسان جزینی (3عکس)، احمد خطیری (3عکس)، امین مهدوی (3عکس)، رضا عاملی پور (3عکس)، عبدالمعید معروفی (3عکس)، بهرام یزدان پناه (2عکس)، پرویز نوری زاد (2عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، سید احسان مرتضوی)2عکس)، محمدسپهر پیش بین (2عکس)، علیرضا ایلخانی قلجائی (1عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس)، محمود کاملی (1عکس)، ملیحه میرزاخانیان (1عکس)، مهلا عربی خوان (1عکس)، یوسف جعفری (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس