فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 668 مجموعه جشنواره Gran Tour
شماره: 668
كشور: ایتالیا
دوره: 2018
زمان برگزاري: بهمن 96
پذيرش: 100 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH668 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ074-075-076-077 /2018) و RPS یا انجمن سلطنتی عکاسی انگلستان برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و RPS محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:



  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. مجموعه


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در سالن 36th Trofeo Arno عکس SPORT8 از محمدعلی مطاعی Honorable Mention.


در سالن 16th Trofeo Colline del Chianti عکس SMOKEY EYES از اکرم نیک صفت زنده دل Honorable Mention. عکس KHARA DESERT2 از امین دهقان Special Prize.


در سالن Pratomagno   16th Trofeo Colline del عکس PLAY BOY از محمد علی مطاعی FIAP Silver Medal. عکس SPACE SHIP از سعید محمدزاده Special Prize.


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن 36th Trofeo Arno ، 17 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


اکرم نیک صفت زنده دل (4عکس)، امین دهقان (4عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (2عکس)، نیما وحدانی (2عکس)، سعید عبدالهی (1عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، محمد علی مطاعی (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس)، مهدی عسگری (1عکس).


در سالن di Figline valdarno 27th Trofeo Città، 20 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


اکرم نیک صفت زنده دل (5عکس)، امین دهقان (3عکس)، سعید عبدالهی (3عکس)، نیما وحدانی (3عکس)، سعید محمدزاده (2عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)،  سید یاسر فتاحی (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس).


در سالن 16th Trofeo Colline del Chianti ، 25 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


امین دهقان (5عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل ( 4عکس)، نیما وحدانی (4عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (3عکس)، مهدی زابل عباسی (3عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، اوین عباسی (1عکس)، سعید عبدالهی (1عکس)، سعید محمدزاده (1عکس)، محمد علی مطاعی (1عکس).


در سالن 16th Trofeo Colline del Pratomagno ، 38 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


نیما وحدانی  )6عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (5عکس)، سعید محمدزاده (5عکس)، محمد علی مطاعی (5عکس)، مهدی زابل عباسی (5عکس)، سعید عبدالهی (3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، محمد مهدی دارا رشخواری (2عکس)، امین دهقان (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، سیامک جعفری (1عکس)، مهدی عسگری (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس