فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 639 آساهی شیمبون
شماره: 639
كشور: ژاپن
دوره: 78
زمان برگزاري: مهر 96
پذيرش: 2 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره با کد PH639 در سایت فوکوس اعلام شده است.


 


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:


             عکس های چاپ شده با موضوع آزاد


 


در این جشنواره عکس SUN LIFE از داود عامری و عکس BRING SKY از مریم حسنی برچلویی مورد تقدیر قرار گرفتند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس