فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 911 نیجریه
شماره: 911
كشور: Nigeria
دوره: 2023
زمان دریافت: 20 اسفند، 1401
پذيرش: 6 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
کاتالوگ این جشنواره بصورت فایل PDF بوده و برای تمام شرکت کنندگان ایمیل شده است.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران