فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 883 Wojnicz
شماره: 883
كشور: Poland
دوره: 2022
زمان دریافت: 22 اسفند، 1401
پذيرش: 33 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.

دریافتی 20 اسفند 1401:

جوایز دریافتی:
مهدی زابل عباسی مدال طلا FIAP و مدال طلا طبیعت، سید رضا جوادی روبان آبی فیاپ و روبان GPU، سعید عرب زاده مدال نقره
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.
کاتالوگ این جشنواره پرینتی بوده و برای تمامی شرکت کنندگان از پست دریافت شده است.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران