فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 876 متروپولیتن
شماره: 876
كشور: USA
دوره: 2022
زمان دریافت: 09 بهمن، 1401
پذيرش: 68 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 7
توضيحات:
فایل کاتالوگ PDF جشنواره برای شرکت کنندگان ایمیل شد.

دریافتی 09 بهمن 1401:

جوایز دریافتی:
محمد استکی: مدال برنز PSA، تقدیر PSA و جایزه دبیر
آرلن کشیشیان: مدال نقره PSA
ثنا کمالی: مدال نقره PSA
میلاد حامد: مدال برنز PSA

برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.
بسته بعدی که فقط مدال طلای IAAP آقای محمد استکی است، هر زمان از پست دریافت شود در همین صفحه درج خواهد شد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران