فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 861 3x STATION
شماره: 861
كشور: لهستان
دوره: 2022
زمان دریافت: 15 شهریور، 1401
پذيرش: 11 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
جوایز دریافتی:
محمد استکی: مدال طلا فیاپ، مدال نقره فیاپ، روبان فیاپ
میتراسادات امینی: مدال برنزIAAP
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران