فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 860 فوتو پرسپکتیو
شماره: 860
كشور: بوسنی و هرزگوین
دوره: 6
زمان دریافت: 15 شهریور، 1401
پذيرش: 50 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
جوایز دریافتی:
سعید ثابت قدم مقدم: مدال طلا فیاپ
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران