فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 859 آربلا 2022
شماره: 859
كشور: ترکیه
دوره: 12
زمان دریافت: 19 دی، 1401
پذيرش: 8 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.

دریافتی آذر 1401:
عباس حاجی حسین کلانتر: مدال طلا فدراسیون عکاسی ترکیه و 600 دلار جایزه نقدی
حسین داودی: مدال نفره GPU و 400 دلار جایزه نقدی
محمد استکی: لوح تقدیر
محمدرضامعصومی: لوح تقدیر

برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران