فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 851 مجموعه جشنواره یونان 2022
شماره: 851
كشور: یونان
دوره: 10
زمان دریافت: 18 دی، 1401
پذيرش: 155 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 7
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.

دریافتی 23 خرداد 1401:

آرلن کشیشیان Salon Diploma + سید رضا جوادی GPU HM + سعید عرب زاده GAP HM + GAP HM

دریافتی 25 اردیبهشت 1401:
محمد استکی GAP Gold Medal + GPU HM+GPU HM
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.
بسته های بعدی که از پست دریافت شود در همین صفحه درج خواهد شد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران