فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 829 HPS
شماره: 829
كشور: یونان
دوره: 1
زمان دریافت: 23 خرداد، 1401
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
علی سامعی HPS Ribbon

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران