فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 822 فوتو ایموشن
شماره: 822
كشور: بوسنی و هرزگوین
دوره: 10
زمان دریافت: 29 اردیبهشت، 1401
پذيرش: 27 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید. مهدی کاظمی بومه IAAP Ribbon
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران