فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 725 G.O.F.AP
شماره: 725
كشور: ایتالیا
دوره: 1
زمان دریافت: مرداد 99
پذيرش: 11 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت دریافت جوایز با دفتر کلوپ هماهنگی لازم را انجام دهند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس