فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 666 قاب بالکان
شماره: 666
كشور: صربستان-مقدونیه-مونتنگرو
دوره: 2
زمان دریافت: شهریور 97
پذيرش: 139 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 13
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس