فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 660 ردیسایم
شماره: 660
كشور: فرانسه
دوره: 2018
زمان دریافت: ارديبهشت 98
پذيرش: 26 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:
کاتالوگ ها و جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ شده است.
شرکت کنندگاه می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس