فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 643 بروکلین
شماره: 643
كشور: آمریکا، نیویورک
دوره: 2017
زمان دریافت: 21 خرداد، 1401
پذيرش: 243 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 12
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
جوایز زیر در پست گم شد، با جشنواره تماس گرفتیم دوباره ارسال کنند، پست از امریکا به ایران بسته بود، به کشور دیگر ارسال شد و از آنجا به ایران آوردیم.
سودابه وطن پرست CLUB Silver Medal
تعداد زیادی از جوایز جشنواره تحویل دفتر کلوپ گردیده است. برندگان می توانند جهت اطلاع از وضعیت جایزه و اقدام برای دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران