فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 634 ال آرژانتینو
شماره: 634
كشور: آرژانتین
دوره: 5
زمان دریافت: ارديبهشت 98
پذيرش: 56 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس