فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 599 عکس های چاپی کوچک سوئد
شماره: 599
كشور: سوئد
دوره: 3
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 12 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:
کاتالوگ های این جشنواره به طور کامل دریافت شد.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس