فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 624 PSA-فوتوژورنالیسم
شماره: 624
كشور: امریکا
دوره: 2017
زمان برگزاري: تیر 96
پذيرش: 23 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH624 در سایت فوکوس اعلام شده بود، زيرنظر PSA یا انجمن عکاسی آمریکا ( شماره پاتروناژ 2017-100 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع فوتوژورنالیسم

  2. موضوع علایق انسانی


 


در این جشنواره عکس NOOSHABAD از سامان پور خوش آموز موفق به دریافت تقدیر PSA گردید.


در مجموع 23عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است که عبارتند از:


مسلم پورشمسی (4عکس)، محمود حدائق نیا (3عکس)، سجاد ذوالفقاری (3عکس)، امید شکری ( 3عکس)، شیرزاد رستم دوست ( 2عکس)، امین پاسی شیرازی (2عکس)، سامان پور خوش آموز (1عکس)،  پدرام اجتماعی (1عکس)، احسان نیکفرجام (1عکس)، حسام الدین باقری کفاش (1عکس)، فرید آزادی (1عکس)، مریم حسنی برچلویی (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس