فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • تقدیر FK PERASTO (PH568)@ Mostafa Mirtaleb

 • تقدیر FK PERASTO (PH568)@ Nasrin Abbasi

 • تقدیر GRADAC PGI (PH568)@ Abbas Majdi

 • تقدیر PSA (PH568)@ Mohsen Kaboli

 • تقدیر PSA (PH568)@ Sajjad Zolfaghari

 • تقدیر فیاپ (PH568)@ Vida Honarvar

 • تقدیر فیاپ (PH568)@ Ali Samei

 • مدال طلای FK PERASTO (PH568)@ Michael Sharifi

 • مدال طلای PSA (PH568)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • مدال طلای فیاپ (PH568)@ Sajjad Zolfaghari

 • تقدیر GPU (PH569)@ Amin Dehghan

 • تقدیر SİLLE SANAT SARAYI (PH569)@ Abbas Bagherian

 • مدال برنز ICS (PH569)@ Amin Dehghan

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس