فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • مدال برنز IGW (PH603)@ Sherzad Rostam Dost

 • مدال طلای فیاپ (PH603)@ Kianoush Saadati

 • مدال نقره PSA (PH603)@ Negar Agha Ali Tari

 • دیپلم ISF (PH604)@ Alireza Shahhamzeh

 • تقدیر فیاپ (PH605)@ Soheil Zandazar

 • مدال نقره فیاپ (PH600)@ Soheil Zandazar

 • تقدیر فیاپ (PH602)@ Farzin Nazemzadeh

 • PSA Ribbon (PH595)@ Amin Dehghan

 • SCC Certificate (PH595)@ Amin Dehghan

 • SCC Certificate (PH596)@ Mohammad Zarinkolah

 • FCF Bronzed Medal (PH598)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FCF Golden Medal (PH598)@ Arash Mahdavi

 • FIAP Ribbon (PH598)@ Majid Mohammadi

 • GPU Golden Medal (PH598)@ Miran(shoresh) Mobasheri

 • Honourable Mention (PH593)@ Peyman Khalafbeyki

 • Honourable Mention (PH593)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس