فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • PCA Gold (PH592)@ Amin Dehghan

 • PSA Gold (PH592)@ Mohammad Ali Khorasani

 • SALON HM (PH592)@ Amin Dehghan

 • Best “Story telling” Award (PH590)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • FK OHRID Honorable mention (PH591)@ Amin Dehghan

 • FK OHRID Honorable mention (PH591)@ Seyed Saeid Sadati

 • PSA Honorable mention (PH591)@ Farzin Nazemzadeh

 • FSS praise (PH574)@ Abbas Majdi

 • FSS praise 1 (PH574)@ Saeed Arabzadeh

 • Gold FIAP medal (PH574)@ Ebrahim Bahrami

 • Gold ICS medal (PH574)@ Bahareh Bisheh

 • Gold SALON medal - Gold FIAP medal (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • Salon praise (PH574)@ Ebrahim Bahrami

 • Salon praise (PH574)@ Abbas Majdi

 • Salon praise (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • Salon praise (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • جایزه MAFOSZ (PH587)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • دیپلم PERLENSIS (PH587)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس