فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شمارهنام جشنواره
کشور

مهلت دریافت

ارسال اول
ارسال دوم
  • تقدیر (PH639)@ Maryam Hasani Borchaloui

  • تقدیر (PH639)@ Davoud Ameri

  • CEF Honourable Mention (PH645)@ Saman Pour Khoshamuz

  • CEF Silvered Medal (PH645)@ Davoud Ameri

  • FIAP Honourable Mention (PH645)@ Mohammad Reza Masoumi

  • Salon HM (PH642)@ Reyhaneh Shadab Jouposhty

  • Salon HM (PH642)@ Seyed Ehsan Mortazavi

  • FIAP HM (PH642)@ Amin Mahdavi

  • FSS Gold Medal (PH642)@ Amin Mahdavi

  • Salon HM (PH642)@ Ali Samei

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس