فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 649 یورک شایر
شماره: 649
كشور: انگلستان
دوره: 2017
زمان دریافت: تیر 97
پذيرش: 25 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
کاتالوگ این جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس