فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مصطفی مجیدی نسب
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
-عضو انجمن عکاسان ایران -منتخب سومین جشنواره عکس BOR صربستان2010 -منتخب جشنواره بین المللی فتوژورنالیسم آمریکا2011 -منتخب جشنواره آل ثانی قطر 2014 -منتخب بیست و چهارمین جشنواره عکس لوکزامبورگ2011 -منتخب سومین جشنواره عکس Bor صربستان2010 -منتخب دوازدهمین دوسالانه عکس ایران -دبیر اولین جشنواره فیلم و عکس طهران، کاشی نو -منتخب هشتمین، نهمین و دهمین جشن تصویر سال -منتخب دومین جشنواره عکس کارت پستال های شهری -منتخب اولین جشنواره جهانی نوروز -منتخب سومین جشنواره عکس شوکا -منتخب دومین جشنواره عکس فرش دستباف -دبیر اولین مسابقه عکس بافت فرسوده شهر تهران -عضو هیئت داوران اولین مسابقه عکس بافت فرسوده تهران -منتخب دومین جشنواره عکس فیروزه -منتخب اولین جشنواره عکس شمس -منتخب اولین جشنواره عکس دامپزشکی -عکاس تله فیلم دو تکه از قبله -عکاس تله فیلم مهمان حبیب خداست -منتخب جشنواره عکس شهر آسمان

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس