فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سکینه اسمعیلی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
برگزاری ۵نمایشگاه گروهی .مسئول سایت انجمن عکس استان فارس.عکاس سایت پانا -ایسنا -روزنامه همگام-عکاس ورزشی کمیته کونگ فو توآ استان فارس به مدت ۴سال-ساخت فیلم کوتاه- دانشجو ارشد عکاسی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس