فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهرنوش ملاحسنی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
1-کسب مقام برگزیده در مسابقه عکس کودکان کار موسسه آموزش عالی کار استان قزوین( اسفند 96)2-یک اثر منتخب در جشنواره کوه هوآنگ بی، چین

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس