فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمود کاملی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
تقدیرنامه از اکو تقدیرنامه از نمایشگاه آثار اساتید هنر سنتی لوح سپاس از انجمن سینمای جوان تقدیرنامه از نمایشگاه کرامت انسانی تقدیرنامه از سازمان جنبش عدم تعهد کاندید بهترین کارگردانی از جشنواره کوثر دبیر بخش اموزشی سایت سینمای پایه ایران مدرس فیلمبرداری پیشرفته در انجمن سینمای جوان کارگردانی هفت فیلم کوتاه و ۱۴ فیلم مستند فیلمبرداری ۴۰ سریال ۴۵ فیلم مستند ۲۵فیلم تلویزیونی و ...

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس