فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مسعود دلاوری حریر
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عضو خانه فیلمسازان حوزه هنری همدان عضو عکاسان انجمن سینمای جوانان همدان دارای مدرک عکاسی و کارگردانی از انجمن سینمای جوانان همدان - تدوینگر و فیلمساز

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس