فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
نیما وثوق
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
دریافت گواهینامه عکاسی از انجمن سینمای جوانان ایران-سال 93 شرکت در نمایشگاه های: من و شهر- زشت و زیبا(مهرماه 94- شهرداری کلانشهر اراک-2اثر) نمایشگاهی گروهی فصل پاییز(بهمن ماه 94-انجمن سینمای جوان اراک-۱اثر) جشنواره هنرهای تجسمی و فیلم سبز(اردیبهشت ماه 95- جشنواره کشوری-۳اثر)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس