فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سید علیرضا رجایی شوشتری
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
آثار پذیرفته شده در جشنواره های بین المللی - پذیرش دوعکس در جشنواره بین المللی عکس فوتوفیلز- کشور فرانسه– فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ(657) - بهمن 96 - پذیرش چهارعکس در جشنواره بین المللی خیام– فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ- دی 96 - پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی عکس مذهبی- کشور کرواسی– فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ(635) - آذر 96 - پذیرش ده عکس در جشنواره بین المللی عکس فیلارمونیا -کشور قرقیزستان– فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ - آذر 96 - پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی عکس فرهنگ و گردشگری ترکیه– فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ(636) - مهر 96 - پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی عکس عشق متفاوت-کشور اسلونی– فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ(638) - مهر 96 - پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی پرسپکتیو کشور هند – فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ(620) - شهریور 96 - پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی عکس PSA کشور آمریکا – فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ(621) - مرداد 96 - پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی عکس ویکتورپولینسکی کشور قرقیزستان– فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ - تیر 96 - پذیرش دو عکس در جشنواره هنر عکاسی کشور کرواسی – فدراسیون بین المللی عکاسی فیاپ (606)- فروردین 96 - پذیرش دو عکس در چهارمین جشنواره بین المللی عکس خیام 2016 –کشور ایران - دی 95 آثار پذیرفته شده در جشنواره های داخلی سال 1396 ل  پذیرش یک عکس در ((جشنواره عکس آسمان آبی)) – تهران – بهمن ماه 1396  پذیرش یک عکس در ((نمایشگاه گروهی عکس رنگ)) – تهران – بهمن ماه 1396  کسب رتبه اول در ((اولین جشنواره بین المللی چشم انداز توسعه ایران و چین)) – تهران – دی ماه 1396  پذیرش یک عکس در ((مسابقه عکاسی قاب بیرنگ)) – تهران – دی ماه 1396  پذیرش یک عکس در ((ششمین سوگواره ملی عاشورایی عکس هیات)) – تهران – آذرماه 1396  پذیرش دو عکس در ((فرهنگ ها، اصالت ها،هویت ها،سنت ها و آیین های اقوام و شهرها در نذورات محرم)) – جهرم – آذر ماه 1396  پذیرش یک عکس در ((جشنواره ملی عکس مازندران)) – آمل – آذرماه 1396  پذیرش یک عکس در ((جشنواره ملی عکس قاب زندگی)) – بجنورد – آذر ماه 1396  کسب رتبه سوم و پذیرش دو عکس در ((دومین سوگواره ملی میراث عاشورا در قاب عکس)) – بیرجند – آبان ماه 1396  کسب رتبه اول و پذیرش دو عکس در جشنواره عکس ((لحظه های عاشورایی)) – مشهد – آبان ماه 1396  پذیرش یک عکس در ((نخستین سوگواره ملی عکس محرم)) – بندر عباس – آبان ماه 1396  پذیرش یک عکس در ((بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی)) – مشهد – شهریورماه 1396  پذیرش یک عکس در ((دومین جشنواره عکاسی کشوری برنج – کاشت , داشت و برداشت)) – سیاهکل – شهریورماه 1396  پذیرش یک عکس در نمایشگاه جانبی عکس((ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز )) – مشهد – شهریورماه 1396  پذیرش سه عکس در (( دومین جشنواره ملی بانوی کرامت )) – تهران – شهریورماه 1396  پذیرش یک عکس در بخش خانواده – نمایشگاه عکس(( دوربین . نت)) – تهران – شهریورماه 1396  پذیرش یک عکس در بخش خلاقه (( جشنواره عکس رضوی)) – تبریز – مردادماه 1396  پذیرش یک عکس در مسابقه عکس (( تی تی کا )) – تهران – مردادماه 1396  پذیرش یک عکس در مسابقه عکس (( لحظه های آسمانی ماه مبارک رمضان )) – تهران – تیر 1396  پذیرش سه عکس در دومین جشنواره (( رنگ و ترنگ ))– تنکابن- تیرماه 1396 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس