فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امید آرمات
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاسی مستند در دانشگاه فردوسی مشهد به مدت ۲ سال - عکاسی صنعتی و طراحی گرافیکی برای مجموعه صنعتی تولید شیرآلات بهداشتی به مدت ۲ ماه - عکاسی منظره - طراحی گرافیکی برای سازمان جهاد دانشگاهی مشهد

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس